Bateau Bleu de France - Merlot (法国蓝船 - 梅洛) IGP 奥克地区餐酒(Pays d'Oc) 红葡萄酒 2019 - 产品技术资料

搜索
 

产品技术资料 Bateau Bleu de France - Merlot (法国蓝船 - 梅洛)

IGP 奥克地区餐酒(Pays d'Oc) 红葡萄酒

下载技术资料


酒标 + 背标


下载pdf版

Séparateur

下载照片 :

酒标/背标 下载(.zip)
Bateau Bleu de France - Merlot (法国蓝船 - 梅洛) IGP 奥克地区餐酒(Pays d'Oc) 红葡萄酒 2019
Bateau Bleu de France - Merlot (法国蓝船 - 梅洛) IGP 奥克地区餐酒(Pays d'Oc) 红葡萄酒 2019